ЦПО "Информа"

«Информа» е частен център за професионално обучение в самия център на град Пловдив. Учебният център в Пловдив е с лиценз № 200812640 / 19.11.2008 г., издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерския съвет за извършване и удостоверяване на професионално обучение. Центърът за професионално обучение «Информа» - гр. Пловдив предлага на своите курсисти от всички възрасти учебни програми за квалификация, преквалификация и за добиване на нови знания. Учебната програма за всяко професионално обучение е съобразена с всички държавни образователни изисквания за всяка професия и лицензирани от НАПОО. В образователния център работи екип от висококвалифицирани преподаватели с продължителен професионален и педагогически стаж. Информа издава легитимни свидетелства или удостоверения за проведеното професионално обучение.


Обяви: