Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE

Направи VIP
 • Цена:
 • 20 лв.
 • Категория: Предлага
 • Област: обл. София
 • Град: гр. София
 • Публикувана на:
  29.06.2018 07:12:45
 • Обява номер:
  4548
ИЗТЕКЛА ОБЯВА, проверете най-новите

Обявата е видяна 171

Алармирай

Описание на офертата

 

Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити  IELTS , TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
 Продължителност - 30 занятия.
 Цена – 20 лева за занятие .
  Таксата за курса включва учебните материали .
                                                          
 Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
  Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за сертифициране на познанията и уменията :
-       Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
-       Слушане и устен отговор на въпрос.
-       Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се  тестват  уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
  Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор ,  като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
 
 
За повече информация: 
тел. (02)953 08 87
 0878 467 429 
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
 
http://www.abilityschool.eu  Facebook: Ability language school
Други предложения