КУПУВАМЕ ФИРМИ......... ,, !

Направи VIP
 • Цена:
 • Цена по договаряне
 • Категория: Предлага
 • Област: обл. София
 • Град: гр. София
 • Публикувана на:
  24.01.2017 08:40:08
 • Обява номер:
  2943
ИЗТЕКЛА ОБЯВА, проверете най-новите

Обявата е видяна 574

Алармирай

Описание на офертата

 Специализирани Правни Услуги Търговско, корпоративно, дружествено право-Продажба-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със задължения,финансови,данъчни и юридически проблеми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...! 

 
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата,общините,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас. 
 
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час. 
 
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД 
 
Прехвърляне на Дружествени дялове- Чл. 129. (1)(2) Търговски закон. 
 
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. 
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър. 
 
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ- Чл. 130. Търговски закон. 
 
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. 
 
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ. 
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане. 
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/ 
И всичко това с едно посещение в офиса ни ! 
 
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката. 
 
Investconsult Group ltd. 
 
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg 
 
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България. 
Други предложения